Tình trạng thiếu nguồn cung trên thị trường bất động sản

Hiện nay các địa phương đang đẩy mạnh việc rà soát dự án và thắt chặt việc cấp phép các dự án mới.  Điều này dẫn đến thị trường bất động sản sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn cung vào cuối năm 2019… Các chuyên gia cũng đưa ra dự án về việc thiếu nguồn cung vào thời điểm cuối năm 2019 và trung hạn từ 2020 đến 2022.

Theo nhiều ý kiến thì việc kéo dài rà soát các dự án là nguyên nhân chủ yếu tác động đến môi trường kinh doanh hoạt động sản xuất và kinh doanh của chủ đầu tư, của người mua nhà và của cả nhà đầu tư thứ cấp. Có thể thấy, tại Thành phố Hồ Chí Minh có đến hơn 150 dự án thuộc diện rà soát, tuy nhiên có 124 dự án được vận hành lại bình thường, còn hơn 30 dự án vẫn đang tiếp tục phải rà soát.

Còn về số dự án được cấp phép thì tính trong nửa đầu năm 2019, tại Hà Nội chỉ có 6 dự án, còn tại Tp.HCM chỉ có 3 dự án là nhà ở thương mại được cấp phép xây dựng. Không chỉ ít các dự án được triển khai mới mà nhiều dự án đang thi công khác cũng bị dừng tiến độ, thậm chí bị tạm hoãn dù đang ở giai đoạn bàn giao mặt bằng.

Với lượng sản phẩm được chào bán ra thị trường bị giảm mạnh, dẫn đến các giao dịch trên thị trường bất động sản bị chững lại.

Cùng theo nhiều chuyên gia bất động sản, việc rà soát là cần thiết nhằm thanh lọc lại thị trường bất động sản, sửa chữa những cái sai và chấn chỉnh lại theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên cũng cần có giải pháp hợp lý hơn, tránh việc tạo nên các nút thắt làm trì trệ các hoạt động kinh tế.