Thị trường nhà ở tại Toronto, London và một số thị trường khác đang ở trong rủi ro bong bóng bất động sản

Giá nhà ở đang tăng ở hầu hết các thành phố chính trên khắp thế giới, nhưng một số đang tăng quá nhanh, quá nhiều.

Thị trường nhà ở tại Toronto

Khi giá cả đạt đến mức gọi là bong bóng, tức là, được định giá quá cao so với các nguyên tắc cơ bản như thu nhập và việc làm, chúng có nguy cơ điều chỉnh rất lớn. Mặc dù khó có thể xác định được chính xác khi nào thì sự điều chỉnh đó xảy ra, nhưng việc xác định bong bóng sớm có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc và bảo vệ các nhà đầu tư.

Theo báo cáo mới từ UBS, trong vòng 5 năm vừa qua, rủi ro bong bóng đã phát triển đáng kể ở một vài thành phố. Theo chỉ số Global Real Estate Bubble Index, Toronto, Stockholm, Munic, Vancouver, British Columbia, Sydney, London, Hong Kong và Amsterdam đang ở trong tình trạng “rủi ro bong bóng”.

Giá nhà thực sự ở những thành phố này đã tăng gần 50% kể từ năm 2011. Mức này quá cao so với mức phát triển kinh tế và tỷ lệ lạm phát tại địa phương; mức thu nhập và giá thuê cũng tăng hơn 10% tại các thành phố này trong cùng thời kỳ.

Mặc dù không có thành phố nào ở Mỹ có tên trong hạng mục “rủi ro bong bóng” cao nhất trong bảng chỉ số này, nhưng San Francisco và Los Angeles cũng được coi là “bị định giá cao”. Cũng theo báo cáo này. giá tại San Francisco đã tăng gần 65% kể từ năm 2011, nhưng “rủi ro bong bóng được hạn chế, với các nguyên tắc cơ bản về kinh tế mạnh giữa sự bùng nổ đáng kinh ngạc của các công ty công nghệ.”