Tại sao iBuyers sẽ thúc đẩy sự phục hồi của bất động sản?

Khi iBuyers nhấn nút tạm dừng trên YouTube vào tháng 3 do điều kiện thị trường và các cân nhắc về an toàn, một số người đã dự đoán rằng họ sẽ sụp đổ.

Nhưng điều ngược lại có nhiều khả năng: iBuyers có thể tăng tốc phục hồi của bất động sản trở lại sau COVID-19.

Các nhà kinh tế sẽ cho biết, có hai điều quan trọng thúc đẩy sự phục hồi của thị trường: thanh khoản và sự chắc chắn. Để bất động sản hoạt động tích cực trở lại sẽ cần cả hai điều này. Trong khi đó, iBuyers mang lại cả tính thanh khoản và sự chắc chắn cho hoạt động kinh doanh bất động sản.

Các iBuyers trong nhóm Opendoor, Zvel và Offerpad hàng đầu hoàn toàn cố thủ trong doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la này. Quyết định tạm dừng của họ là một lựa chọn kinh doanh khôn ngoan dựa trên thị trường rủi ro. Họ đã chứng minh sự linh hoạt của mình khi họ có toàn quyền kiểm soát các giao dịch họ thực hiện. Họ cho thấy họ có thể ngừng mua nhà khi họ cần bảo vệ tài sản của mình.

Và khi điều kiện thị trường được cải thiện, sức mạnh mà những iBuyers vốn hóa tốt này mang lại cho bất động sản nhà ở sẽ giúp thị trường phục hồi.

Mọi thị trường đều cần thanh khoản. Và iBuyers có vốn. Họ sẽ bắt đầu mua lại và khi họ làm, iBuyers sẽ giúp mang lại thanh khoản cho thị trường.

Đối với người bán, iBuyers mang đến sự chắc chắn cho thị trường bất động sản. Người bán sẽ biết họ có một lời đề nghị đảm bảo. Sự chắc chắn là chính xác những gì cần thiết để mang lại niềm tin cho thị trường bất động sản.

iBuyers sẽ thúc đẩy sự phục hồi của bất động như thế nào?