Tiềm năng của bất động sản Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư quốc tế

Đối với các nhà đầu tư quốc tế, bất động sản Việt Nam vẫn đang là cái tên khá hấp dẫn. Với tình hình hiện tại, theo dự đoán của các nhà đầu tư thì bất động sản Việt Nam trong thời gian tới mang những màu sắc khá tích cực. Theo ông Neil McGregor…