Tại sao iBuyers sẽ thúc đẩy sự phục hồi của bất động sản?

Khi iBuyers nhấn nút tạm dừng trên YouTube vào tháng 3 do điều kiện thị trường và các cân nhắc về an toàn, một số người đã dự đoán rằng họ sẽ sụp đổ. Nhưng điều ngược lại có nhiều khả năng: iBuyers có thể tăng tốc phục hồi của bất động sản trở lại…