Covid-19 tác động đến lĩnh vực bất động sản Ấn Độ như thế nào?

Thật khó để nghĩ về một doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực bất động sản Ấn Độ, tác động của cuộc khủng hoảng có thể là một gấp đôi. Khu vực này, đặc biệt là phân khúc nhà ở, đã phải vật lộn với sự…