Làm thế nào để trở thành đại lý bất động sản (phần 2)

3. Tìm hiểu các quy tắc ở địa phương bạn Mỗi địa phương có nhiều luật liên quan đến hoạt động bất động sản, yêu cầu cấp phép và lệ phí, và các quy định liên quan đến thương mại. Bạn cần tìm hiểu luật lệ, quy định về bất động sản và các thông…