Làm thế nào để trở thành đại lý bất động sản (phần 2)

3. Tìm hiểu các quy tắc ở địa phương bạn Mỗi địa phương có nhiều luật liên quan đến hoạt động bất động sản, yêu cầu cấp phép và lệ phí, và các quy định liên quan đến thương mại. Bạn cần tìm hiểu luật lệ, quy định về bất động sản và các thông…

Làm thế nào để trở thành đại lý bất động sản (phần 1)

Ngành bất động sản, bao quanh những người thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch này, có thể là một lĩnh vực sinh lợi để. Sau đây là những bước bạn cần thực hiện để trở thành đại lý bất động sản. 1. Nhận bằng cử nhân Trong khi trở…