Triển vọng phát triển của bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đang được đánh giá rất lớn về tiềm năng và triển vọng phát triển trong năm 2020 trên tất cả các phân khúc từ bán lẻ đến khách sạn, văn phòng, căn hộ hay bất động sản công nghiệp. Theo báo cáo khảo sát của…