Sở địa chính Dubai thực hiện định giá trị giá 78 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017

Sở địa chính Dubai thực hiện định giá trị giá 78 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017

Việc định giá được thực hiện vì một số lý do, bao gồm cả ước tính doanh số và kiểm toán hàng năm của công ty. Sở địa chính Dubai (DLD) đã tiến hành 8.117 vụ định giá bất động sản trị giá hơn 287 tỷ AED (78,1 tỷ đô la Mỹ) trong năm 2017,…