Quy hoạch và phát triển Phú Quốc trong tương lai

Trước đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về triển khai lập quy hoạch cho đảo Phú Quốc theo định hướng trở thành đặc khu kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức việc lập Quy hoạch cho  tỉnh kiên Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 và các quy định pháp luật liên quan khác về quy hoạch.

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 739/TTg-CN ngày 8/6/2018, UBND tỉnh Kiên Giang cũng tổ chức lập mới Quy hoạch chung về việc xây dựng đảo Phú Quốc nhằm  đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch có liên quan khác cũng như đúng với quy định của pháp luật.

Ngày 8/7/2019, UBND tỉnh Kiên Giang đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc theo hướng là đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt cho đến khi Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Ngày 8/7 vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Thủ tướng Chính phủ triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc theo hướng tạm dừng việc lập Quy hoạch đảo Phú Quốc theo hướng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, đến khi Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được thông qua. Việc tạm dừng sẽ giúp tháo gỡ được các khó khăn trong việc định hướng tiếp tục các mục tiêu, phương hướng phát triển, gỡ vướng mắc trong quá trình thu hút, kêu gọi, triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại đảo Phú Quốc.

Việc phát triển Phú Quốc thành đặc khu kinh tế đã dẫn đến cơn sốt bất động sản trong thời gian qua. Theo các chuyên gia, với thông tin tạm dừng quy hoạch này sẽ khiến thị trường bất động sản đóng băng, ảnh hưởng tới không ít các nhà đầu tư từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên, trái ngược với nhận định trên, trong thực tế, hiện nhiều nhà đầu tư vẫn muốn đầu tư tại đây.