Những hạn chế của Trung Quốc đối với giao dịch bất động sản ở nước ngoài có thể khiến giá bất động sản ở Úc giảm

Các hướng dẫn mới hạn chế đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài có thể tiếp tục làm giảm sự phát triển mới tại thị trường bất động sản Úc.

bất động sản Úc

Các cơ quan quản lý Trung Quốc đã chính thức hóa những hạn chế đối với đầu tư ra nước ngoài bao gồm các giao dịch bất động sản và khách sạn đang được đưa vào danh sách “hạn chế”.

Các nhà phân tích tin rằng điều này có thể sẽ có nghĩa là sẽ cần xem xét kỹ lưỡng hơn đối với các nhà phát triển đang tìm cách đưa tiền ra khỏi Trung Quốc cho các dự án bất động sản ở Úc.

Các hướng dẫn này nhằm làm rõ cuộc đàn áp đang diễn ra liên tục đối với các dòng vốn đầu tư của Trung Quốc, với mục tiêu chính là các khoản đầu tư “không hợp lý” trong các công ty giải trí và thể thao nước ngoài.

Tuy nhiên, những hạn chế đối với đầu tư bất động sản có thể ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị mới.

Theo một báo cáo chuyên sâu về thị trường của Knight Frank, ba mươi tám phần trăm các khu phát triển đô thị đã được các công ty Trung Quốc mua vào năm ngoái.

Chính phủ Trung Quốc đã chuyển hướng hạn chế đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài trong năm qua sau khi một loạt các giao dịch ở nước ngoài đã khiến giá trị đồng nhân dân tệ thấp hơn và gây ra những lo ngại về việc đào thoát vốn.

Những cá nhân người Trung Quốc mua bất động sản đã phải vật lộn với việc tăng mức giới hạn hàng năm là 50.000 đô la Mỹ đối với việc mua ngoại tệ, buộc họ phải sử dụng các phương thức sáng tạo hơn để đưa tiền ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc để hoàn tất việc mua bất động sản.

Một số công ty lớn nhất của nước này gần đây cũng chịu áp lực về việc mua lại ở nước ngoài, điều này đã dẫn tới việc phải gỡ bỏ các giao dịch giải trí và khách sạn tại Mỹ.