Những công ty bất động sản lớn nhất năm 2020 (Phần 3)

8. RE/Max

Real Estate Maximus được viết tắt là RE/Max là một công ty bất động sản thương mại toàn cầu hoạt động tại hơn 100 quốc gia với 6800 văn phòng và 100000 đại lý. Cho đến năm 2013, nó giữ vị trí số 1 về thị phần ở Mỹ và Canada. Công ty này sở hữu 3000 nhân viên và 13 tỷ đô la doanh số bán hàng. Với lợi nhuận 265 triệu, nó có giá trị thị trường là 700 triệu đô la.

Real Estate Maximus

 9. Equity Residential

Equity Civil là chủ sở hữu căn hộ lớn thứ 3 tại Hoa Kỳ và là nhà quản lý căn hộ lớn thứ 9 ở Bắc Mỹ. Công ty đã quan tâm đến 307 bất động sản, với tổng số 79500 căn hộ vào cuối quý 3 năm 2018-19. Nó có lợi nhuận 2,56 tỷ đô la và vốn hóa thị trường là 27,71 tỷ đô la vào cuối năm 2018-19. Công ty đã đứng thứ 18 trong danh sách Global 2000 của Forbes.

10. Vornado Realty

Vornado Realty Trust là một công ty ủy thác đầu tư bất động sản chủ yếu đầu tư vào các tòa nhà văn phòng và bán lẻ đường phố ở Bắc Mỹ. Là một REIT, nó đã có một hiệu suất ấn tượng với hệ số PE trung bình là 4,2. Nó có giá trị vốn hóa thị trường là 17,6 tỷ đô la và giá cổ phiếu là 66,17 đô la, khiến nó trở thành REIT hấp dẫn để đầu tư vào cuối quý 2 năm 2019. Công ty chủ yếu giao dịch ở khu vực đô thị New York. Trong quý 4 năm 2019-20, công ty đã tuyên bố chia cổ tức là 0,81 đô la cho cổ phiếu vốn chủ sở hữu loạt A. Nó đã có lợi nhuận ấn tượng là 2,3 tỷ đô la cho một công ty kinh doanh trong một khu vực chủ yếu được bản địa hóa.

Tóm lại, các công ty bất động sản đã vượt ra ngoài việc chỉ giải quyết việc mua và bán tài sản. Các tài sản tạo ra thu nhập đã được hàng hóa cho thị trường. Với những suy đoán tích cực, có cơ hội tốt cho sự gia tăng nhu cầu thị trường bất động sản, khiến cho thị trường hàng hóa cũng sẽ đi lên và có thể mang lại nhiều khoản đầu tư.