Làm thế nào để trở thành đại lý bất động sản (phần 2)

3. Tìm hiểu các quy tắc ở địa phương bạn

Mỗi địa phương có nhiều luật liên quan đến hoạt động bất động sản, yêu cầu cấp phép và lệ phí, và các quy định liên quan đến thương mại. Bạn cần tìm hiểu luật lệ, quy định về bất động sản và các thông tin liên quan.

Làm thế nào để trở thành đại lý bất động sản?

4. Tham gia các lớp học về bất động sản

Ở một số địa phương, bạn có thể phải thi để lấy giấy phép cho đại lý bất động sản.  Mỗi địa phương yêu cầu một lượng giờ khác nhau để đủ điều kiện cho kỳ thi cấp giấy phép. Bạn có thể phải học những giờ này trong lớp học, điều mà bạn thường có thể làm thông qua các trường cao đẳng địa phương.

Mặc dù các quy tắc cá nhân có thể khác nhau tùy theo địa phương, nhưng các lớp học bất động sản trong trường đại học có thể đáp ứng các yêu cầu. Nếu trường đại học của bạn không có tất cả các lớp học bắt buộc, bạn có thể đưa chúng qua một nhà cung cấp được chấp thuận, có thể là một trường cao đẳng khác, một hiệp hội thương mại hoặc các trường liên kết hoặc tại chỗ được cấp phép khác. Những phương pháp khác này rất hữu ích nếu bạn đang trở thành đại lý bất động sản như một nghề thứ hai.

Ở một số tiểu bang tại Mỹ, như California, bạn có thể có đủ số giờ cần thiết thông qua một khóa học trực tuyến mà bạn có thể hoàn thành trong 2 tuần rưỡi, trong khi Texas yêu cầu lên đến 180 giờ học (sáu khóa học 30 giờ mỗi khóa). Các môn học về bất động sản bao gồm nhiều chủ đề liên quan đến các nguyên tắc của công việc bất động sản, bao gồm luật hợp đồng và đại lý, các mẫu hợp đồng và tài trợ bất động sản.