Giá nhà tại Mỹ tăng trở lại vào tháng Bảy

Giá nhà tiếp tục tăng cao hơn trên khắp nước Mỹ.

Giá nhà tại Mỹ

Chỉ số S&P/Case-Shiller U.S. National Home Price Index mới nhất cho thấy mức tăng hàng năm 5.9% trong tháng Bảy. Mức tăng này đã vượt dự đoán của các nhà kinh tế và cao hơn mức sụt giảm 5,8% của tháng Sáu.

“Trong khi giá nhà tiếp tục tăng, các chỉ số nhà đất khác có thể giảm,” David Blitzer, Giám đốc điều hành tại S&P lưu ý trong một bài phát biểu. Ông cũng chỉ ra rằng việc mua bán nhà hiện tại và các nhà mới đã giảm từ tháng Ba và tâm lý của những người xây dựng đã bị chững lại.

Ông bổ sung rằng “Thị trường nhà đất sẽ đối mặt với hai thách thức mâu thuẫn trong suốt thời gian còn lại của năm 2017 và vào năm 2018. Thứ nhất, việc xây dựng lại sau các cơn bão ở Texas, Florida và các khu vực khác của miền Nam sẽ dẫn tới áp lực về nguồn cung lớn hơn. Thứ hai, động thái gần đây của Fed để thu hẹp bảng cân đối có thể đẩy tỷ lệ thế chấp cao hơn.”

Xem xét kỹ vào 20 thành phố lớn nhất quốc gia này, việc tăng giá chỉ thấp hơn một chút ở mức  5,8% trong tháng 7. Trong số 20 thành phố, Seattle có mức tăng cao nhất trong năm với mức tăng giá 13,5%.

Seattle

Thay đổi trong 1 năm: 13.5%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.6%

Portland

Thay đổi trong 1 năm: 7.6%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.6%

Las Vegas

Thay đổi trong 1 năm: 7.4%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.8%

Dallas

Thay đổi trong 1 năm: 7.3%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.4%

Detroit

Thay đổi trong 1 năm: 7.3%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.8%

Denver

Thay đổi trong 1 năm: 7.2%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.6%

San Diego

Thay đổi trong 1 năm: 7.1%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.6%

Tampa

Thay đổi trong 1 năm: 7.0%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.6%

Boston

Thay đổi trong 1 năm: 6.8%

Thay đổi trong 1 tháng: 1.1%

San Francisco

Thay đổi trong 1 năm: 6.7%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.6%

Charlotte

Thay đổi trong 1 năm: 6.4%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.6%

Los Angeles

Thay đổi trong 1 năm: 6.1%

Thay đổi trong 1 tháng: 1.1%

Minneapolis

Thay đổi trong 1 năm: 5.8%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.7%

Phoenix

Thay đổi trong 1 năm: 5.6%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.6%

Atlanta

Thay đổi trong 1 năm: 5.3%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.3%

Miami

Thay đổi trong 1 năm: 5.1%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.6%

New York

Thay đổi trong 1 năm: 3.9%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.8%

Cleveland

Thay đổi trong 1 năm: 3.8%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.8%

Chicago

Thay đổi trong 1 năm: 3.3%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.7%

Washington D.C.

Thay đổi trong 1 năm: 3.3%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.4%

U.S. National

Thay đổi trong 1 năm: 5.9%

Thay đổi trong 1 tháng: 0.7%