Dubai đăng ký 150 dự án bất động sản mới, trị giá 22 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017

Lãnh đạo Sở Địa chính Dubai vừa tiết lộ rằng năm ngoái, tổng cộng đã có 90 dự án hoàn thành.

Dubai đăng ký 150 dự án bất động sản mới, trị giá 22 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017

Theo thông tin từ một quan chức cao cấp, tổng cộng 90 dự án đã hoàn thành tại Dubai trong năm ngoái, trong khi số lượng dự án đăng ký là 150, trị giá 82 tỷ đô la Dubai (22,3 tỷ đô la Mỹ).

Sở Địa chính Dubai (DLD) đã xác nhận rằng năm 2017 là năm của hoạt động, được tạo điều kiện bởi một môi trường thị trường an toàn và minh bạch.

Sultan Butti bin Mejren, Tổng Giám đốc của DLD, cho biết trong một phát biểu rằng thị trường đang có xu hướng lạc quan kể từ đầu năm 2018.

Ông bổ sung thêm rằng các nhà phát triển đang có nhu cầu lớn để ký quỹ 20% chứng từ ủy thác giữ của tổng giá trị các dự án họ định triển khai trong tương lai, vì nó làm tăng niềm tin của các nhà đầu tư đối với các dự án phát triển bất động sản.

Ông nói: “Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ liên quan như Sở Địa chính Dubai, cũng như giữa các nhà phát triển và các bên khác nhau trên thị trường, để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và đạt được mức độ minh bạch cao nhất trong thị trường bất động sản ở Dubai.

“Tất cả các thủ tục được thỏa thuận và áp dụng trên thị trường đều đảm bảo cho cả các nhà phát triển và nhà đầu tư, đồng thời hạn chế sự vi phạm giữa các bên và ngăn chặn bất kỳ hoạt động tiêu cực nào nhằm bảo vệ thị trường bất động sản ở Dubai, nổi tiếng bằng cách tập trung vào việc bảo vệ quyền của tất cả “, ông nói thêm.