CBRC cam kết kiềm chế bong bóng bất động sản trong năm 2018

Tờ Thông tin Kinh tế hàng ngày đưa tin, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc cho biết họ sẽ tập trung vào việc kiểm soát tỷ lệ đòn bẩy cư trú và kiềm chế bong bóng bất động sản trong năm tới.

CBRC cam kết kiềm chế bong bóng bất động sản trong năm 2018

Hưởng ứng Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương được tổ chức vào cuối năm 2017, trong đó chính phủ đã xác định tinh thần chung nhằm ngăn ngừa các rủi ro tài chính bằng cách “thúc đẩy chu trình tài chính và bất động sản”, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc đã quyết định triển khai thực hiện trong hai khía cạnh.

Đầu tiên, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc sẽ thực hiện kiểm soát sự tăng trưởng vượt bậc của tỷ lệ đòn bẩy cư trú, trừng trị thẳng tay việc chiếm dụng cho vay tiêu dùng và thấu chi trái phép thẻ tín dụng, cũng như kiểm soát chặt chẽ dòng vốn cho vay cá nhân đối với thị trường chứng khoán và nhà ở.

Thứ hai, để kiềm chế bong bóng bất động sản, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc sẽ điều tra nghiêm túc và giải quyết các loại hình tài trợ bất động sản bất hợp pháp.

Trong khi đó, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc cũng sẽ yêu cầu ngành ngân hàng tập trung nỗ lực nhằm giảm tỷ lệ nợ của các doanh nghiệp, tiếp tục giảm đầu tư liên ngân hàng, chuẩn hóa các nhóm nắm giữ tài chính và tổ chức quản lý các tổ chức có nguy cơ cao theo phương thức có trật tự.

Theo một báo cáo nghiên cứu thường niên được công bố hồi tháng Mười Hai, thị trường nhà ở của Trung Quốc dự kiến sẽ nguội dần trong năm 2018 khi sự tăng trưởng trong việc đầu tư bất động sản, giá trị mua bán nhà ở và giá nhà có thể giảm xuống. Thị trường nhà ở của quốc gia này có thể tiếp tục ổn định trong năm tới nếu không có bất kỳ chính sách trọng yếu nào gây bất ngờ.