Cảnh báo nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản

Hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 5% GDP của Việt Nam và đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP từ năm 2013. Tuy nhiên, nếu mô hình kinh tế tiếp tục dựa vào tăng trưởng tín dụng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tiêu dùng thì chúng ta cần sớm quan tâm đến rủi ro tín dụng bất động sản. Năm nay, Ngân hàng nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 17%, thấp hơn mức 18,17% đạt được năm 2017.

Cảnh báo nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản

Theo đánh giá của Ngân hàng HSBC, thị trường bất động sản cuối những năm 2000 tăng trưởng nhanh chóng một phần do đầu cơ đã khiến “bong bóng” bất động sản vỡ tung chỉ sau đó 1 năm. Việc này dẫn đến tình trạng bùng nổ các khoản nợ xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các ngân hàng và tăng trưởng chung của nền kinh tế. Năm 2018 có thể sẽ lặp lại lịch sử nếu Việt Nam không sớm có những biện pháp ngăn chặn.

Hiện tại, thị trường bất động sản vẫn đang phát triển khá ổn định dựa vào những chính sách hạn chế cho vay với ngành này. Năm 2016, NHNN đã công bố thông tư 06 nhằm nâng hệ số rủi ro tín dụng bất động sản từ 150% lên 200% số dư của ngân hàng bắt đầu từ năm 2017. NHNN cũng hạ tỷ lệ tối đa nguồn vốn vay ngắn hạn trung và dài hạn đối với các ngân hàng thương mại về 40%. Việc này được kỳ vọng sẽ giúp tín dụng ngân hàng dịch chuyển sang lĩnh vực khác hiệu quả hơn như giao thông hay viễn thông.

Các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng sẽ hạn chế cho vay bất động sản và xây dựng; chuyển hướng cho vay sang “lĩnh vực ưu tiên” như doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hay các ngành công nghiệp công nghệ cao.